Spolek Kolumbus - ČR

Spolek KOLUMBUS Olomouc

Od roku 2001 Spolek KOLUMBUS Olomouc sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Usilujeme o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Jsme nestátní, nepolitickou a nenáboženskou organizací, sdružující pouze fyzické osoby.

Usilujeme o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

Každý třetí občan Evropy alespoň jednou za život vyhledá ambulanci psychiatra. Duševní onemocnění není důvodem k sociálnímu vyčlenění ani žádnou ostudou či charakterovou vadou. Jeho podstatou je změna biochemických procesů v mozku. Může postihnout i Vás.

Hledáme dobrovolníky, jejichž úkolem budepomoci nám v naší práci:Pokud nemáte čas pracovat pro nás jako dobrovolník, můžete nás podpořit materiálně nebo finančně. 0985758309/0800

Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, najdete na našem webu: www.spolekkolumbus.cz

Aktuálně:

Aktuality
Momentálně nejsou žádné aktuality.